Lufta kundër informalitetit/ 4460 kontrolle në 2 muaj nga administrata tatimore

TIRANË, 4 shtator /ATSH – I. Vata/ -“Kemi arritur të realizojmë në masën 101% Planin e të ardhurave për muajin gusht, ose 185 milionë lekë më shumë sesa parashikimi, në kushtet që kemi tejkaluar edhe planin e rimbursimit të TVSH-së në masën 12% për muajin gusht (184 milionë lekë)”, – tha sot Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve Delina Ibrahimaj në një konferencë për mediet.

Në vijim, Ibrahimi bëri një bilanc të punës, që, sipas saj, ka qenë intensive dhe do të vijojë të jetë edhe në muajt në vijim, në përmbushje të objektivave strategjikë të Administratës Tatimore (AT) – realizimi i të ardhurave; rritja e përqindjes së tatimpaguesve që përmbushin detyrimet ligjore; ulja i informalitetit dhe një menaxhim i mirë i borxhit tatimor, përmes respektimit të ligjit dhe një administrate eficiente.

“Janë ndjerë pozitivisht efektet e ndryshimeve të paketës fiskale, në tatimin mbi të ardhurat personale, ku përfshihet tatimi mbi dividentin dhe të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore, ku tatimpaguesit përfituan nga ulja e përqindjes për dividentin nga 15% në 8%, prognozë e cila pritet të vijojë e tillë edhe në muajin shtator”, – tha ajo.

Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Ibrahimaj tha se në fokus të punës së AT gjatë muajve të fundit ka qenë lufta kundër informalitetit, e organizuar në një plan të gjerë veprimi, duke koordinuar një qasje gjithëpërfshirëse të strukturave të monitorimit në terren, të kontrollit tatimor, të shërbimit të tatimpaguesve, të mbledhjes së detyrimeve të papaguara dhe me institucionet e tjera të linjës, për të modeluar edukimin e tatimpaguesve për vetëdeklarim real.

Ibrahimi theksoi se ky plan veprimi do të vijojë intensiv edhe në muajt në vijim.

Po ashtu Ibrahimi tha se Administrata Tatimore ka kryer 4460 kontrolle, gjatë periudhës 4 korrik – 3 shtator, ndërsa janë konstatuar 1882 shkelje të legjislacionit tatimor.

“Shkeljet më kryesore; 256 subjekte janë konstatuar të paregjistruara në organet tatimore, për të cilët është marrë masa e bllokimit deri në momentin e regjistrimit të tyre pranë QKB dhe organeve tatimore. 487 tatimpagues të penalizuar për shkeljen e moslëshimit të kuponit tatimor (rasti i parë), ndërsa 44 tatimpaguesve u janë bllokuar ambientet për 30 ditë kalendarike për moslëshim kuponi tatimor (hera e dytë). 186 tatimpagues janë penalizuar pasi janë konstatuar me punonjës të padeklaruar, nga të cilët 154 subjekte janë të përgjegjësisë tatimore “biznes i vogël” dhe 32 subjekte janë të përgjegjësisë tatimore “biznes i madh”. 74 tatimpagues janë konstatuar se nuk kanë pasur të instaluar pajisjet fiskale dhe 54 të tjerë nuk i mbanin pajisjet fiskale në gjendje pune. 221 tatimpagues janë konstatuar se dispononin mallra pa dokumentacion tatimor”, – sqaroi Ibrahimi.

Më tej, Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Ibrahimaj tha se duke analizuar gjetjet, rezulton i lartë numri i tatimpaguesve që kryejnë shitje dhe nuk lëshojnë kupon tatimor.

“Në të gjitha këto raste AT ka vendosur penalitete, ndërsa monitorimi vazhdon përmes rivlerësimeve tatimore nga zyra për 3 muajt e fundit të aktivitetit. Plani ynë i veprimit është orientuar nga analiza e thelluar e riskut, e cila ka identifikuar sektorët me risk më të lartë, duke përdorur edhe të dhëna të tërthorta. Në sektorë si ai i hidrokarbureve, i ndërtimit apo i transportit ka patur rritje ekonomike, ndërkohë që qarkullimi i vetëdeklaruar nga këta tatimpagues ka shënuar rënie. Për këtë arsye gjatë muajit gusht, strukturat e kontrollit tatimor u përqendruan në kryerjen e vizitave fiskale në subjektet që operojnë në fushën e hidrokarbureve, atë të ndërtimit, edhe si subjektet me konsumin më ta lartë të karburantit. Janë bërë 80 vizita fiskale, ndërsa janë të planifikuara 300 të tilla në subjektet e këtij profili. Në bashkëpunim me DPM janë kryer 653 kontrolle në subjekte të fushës së hidrokarbureve. Janë konstatuar 12 shkelje të legjislacionit tatimor, ndërsa vijon procesi i plumbosjes dhe kontrollit në të gjitha pikat e tregtimit”, – tha ajo.

Po ashtu, Ibrahimaj sqaron se si pjesë e planit kundër informalitetit, për herë të parë, Administrata Tatimore ka hapur një regjistër për subjektet që operojnë në sektorin e turizmit, i cili pasurohet vazhdimisht me të dhëna të marra edhe nga platformat online të ofrimit të njësive akomoduese, si edhe të dhëna të tjera për numrin e dhomave, të shtretërve, nr. e të punësuarve, mbi bazën e të cilave do të bëhen edhe vlerësimet për periudhat e ardhshme tatimore.

“Ky Plan nuk është një fushatë e përkohshme, por vendosja e punës sonë në shina veprimi të konsoliduara në luftën kundër informalitetit. Projekti i fiskalizimit dhe paketa e ndryshimeve ligjore që po përgatiten do të strukturojnë mirëfilli formalizimin e ekonomisë shqiptare. Vendosjen e këtij standardi ka dëshmuar se e do qytetari shqiptar, i cili edhe përmes platformës Stop Informalitetit vijon të kontribuojë për vendosjen e konkurrencës së ndershme dhe respektimin e ligjit nga të gjithë. Në fokus parësor të punës sonë për pjesën e mbetur të vitit, do të jenë deklarimet e pagave, në bashkëpunim edhe me Inspektoratin e Punës. Nga analizat e thelluara të administratës tatimore rezulton se një numër i konsiderueshëm tatimpaguesish nëndeklarojnë pagën reale të punonjësve, duke e kthyer këtë në një dukuri tepër shqetësuese jo thjesht për të ardhurat e buxhetit të shtetit, por për fatin e nesërm të individëve, për vlerat e pensioneve që ata do të përfitojnë”, – tha ajo.

Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve Delina Ibrahimaj shton se kemi identifikuar profesionet dhe fashat e tatimpaguesve më të ekspozuar, të cilët do të jenë subjekt i vizitave fiskale, kontrollit dhe fushatave ndërgjegjësuese. AT po punon për rishikimin e kuadrit ligjor edhe për këtë.

“Në lidhje me administrimin e detyrimeve të prapambetura, kemi arritur të ndalim rritjen e këtyre detyrimeve. Për muajt në vijim synojmë që të reduktojmë në maksimumin e mundshëm detyrimet e reja të vetëdeklaruara dhe të arkëtojmë detyrimet e prapambetura të tatimpaguesve aktivë. Gjithashtu synohet të reduktohet borxhi duke aplikuar masën ligjore të konfiskimit të 50 % të qarkullimit, të realizuar nga shitjet me pakicë, për të gjithë tatimpaguesit e kësaj kategorie që kanë detyrime të prapambetura të papaguara. Kemi operuar me programe të detajuara veprimesh në tatimpaguesit, të cilët gjatë 7-mujorit të këtij viti kanë rezultuar me rënie të dukshme të qarkullimit të vetëdeklaruar, të kanalizuar në dy drejtime: informimin e tyre, si edhe vizitat fiskale në vendin e ushtrimit të aktivitetit. Janë bërë mbi 21 mijë vizita informuese dhe ndërgjegjësuese me tatimpaguesit”, – tha Ibrahimi.

Gjithashtu, Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Delina Ibrahimaj shpjegon se qëllimi ynë në asnjë rast nuk është penalizimi i subjekteve, por orientimi i tyre përmes ndërgjegjësimit dhe mekanizmave ligjorë që përcakton ligji, për deklarimin real të të ardhurave, formalizimin e veprimtarisë tregtare, deklarimin e të punësuarve dhe të pagave të tyre, në mënyrë që ekonomia shqiptare të prosperojë dhe interesi qytetar të përmbushet më së miri. /j.p/

Në bazë të nenit 4 të ligjit ”Për funksionimin e Agjencisë Telegrafike Shqiptare”, ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.