Bashkimi Europian, projekt të ri për bashkëpunimin e rinisë në Ballkanin Perëndimor

TIRANË, 18 shkurt ATSH/ – Bashkimi Europian ka dhënë 500.000 euro për një projekt të ri dyvjeçar të Bashkëpunimit Rinor Rajonal (RYCO), i cili do të rrisë mobilitetin e të rinjve, bashkëpunimin e të rinjve dhe aktivizimin e të rinjve në Ballkanin Perëndimor duke mbështetur kështu procesin e pajtimit në rajon.

Aktivitetet e projektit do të kontribuojnë në rritjen e nivelit të pjesëmarrjes së të rinjve, por gjithashtu duke rritur ndërgjegjësimin e të rinjve rreth mundësive për bashkëpunim rinor në të gjithë rajonin dhe për forcimin e kapaciteteve të OShC-ve në Ballkanin Perëndimor për zbatimin e projekteve rajonale të të rinjve.

Projekti do të mbështesë më tej RYCO në zbatimin e Planit të tij Strategjik 2019-2021 duke grupuar përpjekjet e saj për të promovuar dhe arritur mundësi për të rinjtë që të angazhohen në aktivitete rajonale që ndërtojnë mirëkuptim dhe pajtim të ndërsjellë në çështjet qytetare, sociale, arsimore, kulturore dhe sportive.

Gjatë viteve, BE-ja ka dhënë mbështetje të konsiderueshme për të mbështetur shkëmbimet e të rinjve në rajon. Në këtë kontekst, organizatat rinore dhe shkollat nga Ballkani Perëndimor kanë bashkëpunuar ngushtë duke mundësuar lëvizjen dhe të mësuarit ndërkulturor në rajon. Për më tepër, rajoni ka përfituar nga nisma dhe programe të ndryshme anëtare të BE-së, si Erasmus + ose Bashkëpunimi Ndërkufitar, si dhe nga instrumentet e tjera financiare të BE-së që synojnë nxitjen e shkëmbimeve rinore në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë.

Për më tepër, autoritetet kombëtare të Ballkanit Perëndimor dhe organizatat e shoqërisë civile kanë bashkëpunuar në shumë iniciativa lidhur me të drejtat e njeriut, ndërtimin e paqes, zgjidhjen e konflikteve, zhvillimin e qëndrueshëm, shkëmbimet e të rinjve etj; megjithatë, deri vonë, mundësia kryesore për lëvizshmëri dhe shkëmbime rinore u përqendrua tek të rinjtë që vizitojnë vendet jashtë Ballkanit Perëndimor.

Lëvizja ndërkufitare e të rinjve ishte gjithashtu e mirëpritur; megjithatë, këto mundësi të ndryshme të mobilitetit nuk ishin të strukturuara.

Projekti i mbështetur sapo ka për qëllim të kontribuojë në adresimin e këtyre çështjeve dhe tejkalimin e këtij boshllëku.

Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO) është një organizatë ndërkombëtare e themeluar nga qeveritë e Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia, me qëllim të promovimit të frymës së pajtimit dhe bashkëpunimit midis të rinjve në rajon përmes të rinjve shkëmbimin e programeve.

Marrëveshja për themelimin e RYCO u nënshkrua nga Kryeministrat e BP6 gjatë Samitit të Ballkanit Perëndimor mbajtur në Paris më 4 korrik 2016.

/gj.mima/ /a.g/

Në bazë të nenit 4 të ligjit ”Për funksionimin e Agjencisë Telegrafike Shqiptare”, ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.